Økonomisk grundforløb, Niveau C, 1. udgave

Økonomisk grundforløb, Niveau C, 1. udgave

Lærebog inklusiv cases og opgaver

Licenser til DIGITALE e-bøger til HHX bestilles i Trojkas webshop og læses på praxisOnline

Læs mere

Økonomisk grundforløb C, 1. udgave, omfatter en lærebog inklusiv cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

Lærebogen er i overensstemmelse med seneste fagplaner og lærervejledning (2017) til stofområdet økonomisk grundforløb, niveau C.

Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Bogen udgives kun som digital e-bog.

Licenser til DIGITALE e-bøger til HHX bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HER

e-læringsmateriale findes på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Direkte weblink: http://trojka.dk/Okonomisk-grundforlob-C-2017.aspx

Forord

Trojkas undervisningsmateriale til Økonomisk grundforløbC er i overensstemmelse med den gældende fagplan og vejledning (2017) til stofområdet økonomisk grundforløb på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX.

Undervisningsmaterialet omfatter lærebog inklusiv cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

Trojkas læremidler til Økonomisk grundforløb C giver en grundlæggende indføring i økonomisk tankegang og metoder, teorier og modeller med hovedvægt på privatøkonomi. Derved erhverver eleverne viden og færdigheder, som er forudsætningen for opnåelse af kompetencer til at kunne løse relevante problemstillinger.

Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Spørgsmålene i opgaver og cases er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer og er i vidt omfang PBL-orienterede. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2017
Forfatterne

Økonomisk grundforløb, Niveau C, 1. udgave - Lærebog inklusiv cases og opgaver
Claus Mønsted & Lene Jenrich
1. udgave 2017
ISBN: 9788771541182
123 sider
Pris: 70,00 kr.
Udgiver: Trojka