Erhvervsøkonomi, Niveau C, 2. udgave

Erhvervsøkonomi, Niveau C, 2. udgave

Opgavesamling

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsøkonomi C er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX. 

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

 • Grundbog
 • Opgavesamling
 • Vejledning til e-conomic
 • E-læringsmateriale på bogens website

 
Grundbogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog. 

Opgavesamlingen udgives som trykt papirbog og digital e-bog.

Vejledning til e-conomic udgives som digital e-bog.

Licenser til DIGITALE e-bøger til EUD bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HER

Forord

Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave omfatter grundbog, opgavesamling, vejledning til e-conomic samt e-læringsmateriale på bogens website.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Her er beskrevet nogle af fordelene ved den nye 2. udgave:

 • Alt er samlet i én grundbog og én opgavesamling
 • Alle kapitler er skrevet i et sprog, som passer til målgruppen
 • Kapitlerne er emneopdelt og dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning
 • Emnerne har en logisk placering, der giver sammenhæng
 • Læreren kan nemt gøre e-conomic til en integreret del af den daglige undervisning, da der er opgaver til de enkelte kapitler
 • Et helt nyt kapitel med handelsregning træner eleverne i de grundlæggende matematiske færdigheder, som bliver brugt løbende i bogen. Kapitlet kan også bruges som et opslagsværk af eleverne selv
 • Al bogføring i handels-og servicevirksomheder er samlet i 11 kapitler
 • Større fokus på produktionsvirksomheder
 • Helt nye kapitler om logistik

 
I både grundbog og opgavesamling er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT. Det gælder både regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem. 

På bogens website findes kontoplaner, skabeloner i Excel og Word samt PowerPoints med figurer fra grundbogen. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Helle Borup Jakobsen
Mette Bregendahl Kristensen
Peter Manniche Riber

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, PowerPoints, kontoplaner, skabeloner i Excel og Word m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af opgaverne ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Erhvervsøkonomi, Niveau C, 2. udgave
Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen & Peter Manniche Riber
2. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540468
548 sider
Pris: 148,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen