Erhvervsøkonomi, Niveau C

Erhvervsøkonomi, Niveau C

1. udgave 2012│Opgavesamling

Opgavesamling

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsøkonomi C er i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning til stofområdet erhvervsøkonomi på de merkantile grunduddannelser, HG.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

 • Lærebog
 • Opgavesamling
 • Vejledning til online regnskabsprogram e-conomic
 • E-læringsmaterialer på iTrojka.dk

Informationer om bogen:

 • Ny lærebog og opgavesamling tilpasset niveau C
 • Nyt design, farvefotos og et læsevenligt layout
 • Mange figurer og eksempler
 • Gennemgående virksomhed: SportsMagasinet
 • Ordforklaring er placeret sidst i hvert kapitel
 • Trojka introducerer et nyt webbaseret
  regnskabsprogram: e-conomic, som er tilgængelig
  på alle platforme. Se www.e-conomic.dk.


Forord

Denne opgavesamling Erhvervsøkonomi, niveau C, 1. udgave, med tilhørende lærebog er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse, som gælder fra den 1. juli 2011, og fagplaner til faget Erhvervsøkonomi, niveau C. Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på handelsskolernes merkantile grunduddannelse (HG).

Trojkas Erhvervsøkonomi C er en fortsættelse af Trojkas Erhvervsøkonomi E+D. Kapitelnumre er fortløbende i bøgerne, således at kapitel 1-21 er i E+D udgaven og kapitel 22-30 er i C udgaven. Der er henvisninger på tværs af bøgerne, hvorfor de supplerer hinanden i hele undervisningsforløbet fra niveau E+D til niveau C.

Trojkas Erhvervsøkonomi C består af en lærebog, en opgavesamling og tilhørende e-læringsmateriale.

I både lærebogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT. Det gælder både regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem, som benyttes på niveau C.

På bogens website findes interaktive opgaver, kontoplaner, skabeloner i Excel og Word samt figurer i PowerPoints fra lærebogen. Desuden er der en detaljeret vejledning i brugen af økonomistyringssystemet e-conomic.

Ved køb af mindst ét klassesæt af Erhvervsøkonomi C, 1. udgave, kan skolen ved direkte henvendelse til forlaget få udleveret login til undervisere, som derved får adgang til vejledende løsninger til opgavesamling. Login sker via bogens website.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, interaktive opgaver, kontoplaner m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Erhvervsøkonomi, Niveau C - 1. udgave 2012│Opgavesamling
Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen, Peter Manniche Riber & Sejr Steen Steensen
1. udgave 2012
ISBN: 9788792098795
179 sider
Pris: 88,00 kr.
Udgiver: Trojka

[ Error ]

Lignende bøger