Samfundsfag, Niveau E, D og C

Samfundsfag, Niveau E, D og C

3. udgave 2011│Lærebog

Lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Samfundsfag, niveau EDC er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner til faget Samfundsfag på handelsskolernes merkantile grunduddannelse, HG.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Lærebog
  • Opgavesamling
  • E-læringsmaterialer på iTrojka.dk

Forord

Vort undervisningsmateriale ”Samfundsfag, niveau E, D og C, 3. udgave” er en videreudvikling af tidligere udgave og omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmaterialer på bogens website via Trojka.dk og iTrojka.dk.

Lærebogen er i overensstemmelse med fagplan og læreplaner for fagområdet samfundsfag, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på det merkantile grundforløb, HG, på niveau E, D og C.

Bogen er disponeret i fem hovedområder: Del 1 omhandler Kultur, sociologi og danskhed (kapitel 2-4), del 2Politik og demokrati (kapitel 5-10), del 3Arbejdsmarked og globalisering(kapitel 11-16), del 4 Internationale forhold (kapitel 17-18) og del 5 Økonomi og velfærd (kapitel 19-25).

Vi har bestræbt os på at præsentere pensum på en interessevækkende og motiverende måde. Samtidig har vi tilstræbt at anvende en række centrale teorier og grafiskemodeller. Materialet er fuldt opdateret for både den faglige og den statistiske udvikling.

Vi har søgt at realisere vore pædagogiske intentioner med bogen ved at anvende mange og varierende grafiske fremstillinger. De mange fotos og figurer i farver vil medvirke til at engagere eleverne i faget. Desuden har vi anvendt mange praktiske eksempler.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website via Trojka.dk og iTrojka.dk.

Den tilhørende opgavesamling tilbyder et bredt udbud af opgaver med henblik på at skabe en varieret og motiverende undervisning. Vi har lagt vægt på at udarbejde opgaver, der perspektiverer og udbygger lærebogens indhold. Herved sikres fortsat læring samt fortsat interesse og engagement hos eleverne.

Ved køb af mindst ét klassesæt af lærebog og opgavesamling kan skolen ved direkte henvendelse til forlaget få udleveret login til undervisere, som derved får adgang til vejledende løsninger til opgavesamling til Samfundsfag, niveau E, D og C, 3. udgave.

Maj 2011

Forfatterne

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen og opdateret appendix fra 2014.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Samfundsfag, Niveau E, D og C - 3. udgave 2011│Lærebog
Hans Henrik Jacobsen & Jørgen Sauer
3. udgave 2011
Hæftet
ISBN: 9788792098368
412 sider
Pris: 268,00 kr.

Læs et uddrag

Lignende bog