Virksomhedsøkonomi B & A1, 1. udgave

Virksomhedsøkonomi B & A1, 1. udgave

Opgavesamling

Opgavesamling udgives som digital e-bog, der bestilles i Trojkas webshop og læses på praxisOnline.

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.

Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind:
• Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet
  (udgivelse i august 2017)
• Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau (udgivelse i august 2018)

Lærebøgerne udgives  som trykte papirbøger og digitale e-bøger.

Tilhørende Opgavesamlinger udgives kun som digital e-bøger.

Trykte papirbøger bestilles i Trojkas webshop: https://trojka.dk/Trojka.aspx

Licenser til DIGITALE e-bøger til HHX bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HER

Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk - klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Direkte weblink: http://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-B-og-A1-2017.aspx

I både lærebøger og tilhørende opgavesamlinger er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området.

Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Virksomhedsøkonomi B & A1, 1. udgave - Opgavesamling
Claus Mønsted
1. udgave 2017
ISBN: 9788771540963
322 sider
Pris: 117,00 kr.
Udgiver: Trojka